torsdag 9. juni 2011

...innlegg på bloggen

Vi har ønske om at flere skal ha mulighet til å lage sine egne innlegg på siden vår. Har du noe på hjertet som er relatert til klubben som du mener andre kan ha interesse av, stort eller smått.Send meg en mail:
jan.orderud@getmail.no

Ingen kommentarer: