torsdag 22. januar 2015

Litt informasjon om Lillehammer-Oslo

Hei,

Ting begynner å falle på plass.

Treningsopplegg for fellestreningen fra april er klart.

Følgende dager og tidspunkt som gjelder. Detaljer er sendt ut på mail.
Tirsdager kl 18:00 
Søndager kl 08:00
Oppmøte: Sørliehavna

Søknad om støtte fra klubben er sendt inn. Siden vi har meldt på et lag og kontingenten forfaller allerede på mandag 26.01.15, så ber vi dere om å betale inn egenandel på 1500 kr så fort som mulig og siste frist er 01.02.15.

Penger overføres til kontonr: 97225106065

Drakter og hjelmer bestilles senest 01.03.15, og før den tid er vi nødt til å ha avklart sponsorer for å få trykt på logoer etc. Som sagt så trenger vi 2-3 sponsorer og min beløp er 10 000 kr. Så ber dere alle om å sjekke ut deres nettverk om det er noen som kan være interessert. Frist for tilbakemelding på sponsorer er 15.02.15. Klarer vi ikke å skaffe eksterne sponsorer og får den støttet vi har søkt om gjennom klubben kommer dette opplegget til å koste mer enn det vi betaler inn i egenandel.

Det er noen nye menn som har sagt de ønsker å være med og skal melde overgang til vår klubb i løpet av vinteren. Dette betyr at vi nå teller 26 mann. Ber om at de som kjenner "de nye" videresender denne mailen til de.

Mer info kommer så snart vi har noe mer konkret å komme med.


Sykkelhilsen fra,
Tomas, Jens Petter, Ola og Bie

Ingen kommentarer: